Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

İş Akış Şemaları

İş Akış Şemaları

Ekler

2016-2017 GÜZ YENİ 31. Md. DERS YÜKÜ BİLDİRİM FORMU.xls
2016-2017 GÜZ YENİ DERS YÜKÜ BİLDİRİM FORMU.xls
Ders Görevlendirme Alt Süreci İş Akış Şeması (2547 - 40).pdf
Görevlendirme Alt Süreci İş Akış Şeması (2547 - 13b-4).pdf
 Ayniyat Malzemesi Sarf Süreci.pdf
 Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması.pdf
 Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci.pdf
 Bütçe Hazırlama Alt Süreci.pdf
 Ders Görevlendirmelerinin Yaplması Alt Süreci İş Akış Şeması.pdf
 Ders Planlarının ve İçerik Güncellemesi Alt Süreci İş Akış Şeması.pdf
 Fazla Çalışma (Ek Mesai) İşlemleri Alt Süreci.pdf
 Gelen-Genel Evrak İş Akış Şeması.pdf
 Giden Evrak İş Akış Şeması.pdf
 Görevlendirme Alt Süreci (2547 - 31).pdf
 Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci.pdf
 İç Kontrol Standarları Eylem Planı.pdf
 Müdürlüğe Vekalet Alt Süreci İş Akış Şeması.pdf
 Öğrenci Burs Alt Süreci.pdf
 Öğrenci Disiplin 1.pdf
 Öğrenci Disiplin 2.pdf
 Öğrenci Kontenjanları.pdf
 Sınav Programlarının Hazırlanması.pdf
 Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci.pdf
 Yüksekokul Sekreteri Onayı İş Akış Şeması.pdf