Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

resim670777

 

Çocuk Gelişimi Programı

Program Hakkında

Çocuk eğitimi bir bütün olarak ele alınmalıdır. Önemli olan sadece çocuğun bakımı değil aynı zamanda çocuğun eğitimidir. Bu program okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, çocukların hoş vakit geçirmelerini sağlayan, materyal hazırlayan, gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Kişiliğin temellerinin atıldığı zaman dilimi olan çocukluk çağının ilk dönemleri, çocuğun gelişimi ve sosyalleşmesi açısından büyük önem taşır. Çocuğun sosyal, zihinsel, psikolojik ve ruhi gelişimi ile beraber ilerideki başarısı için, erken eğitim konusunda bireylerin yeterli bilgiye sahip olmaları büyük zorunluluktur. Ayrıca çocuğun kapasitesinin farkına varabilmesi ve bunu kullanabilmesi, bunun yanı sıra zekasının gelişerek fiziksel becerisinin ve motivasyonunun artması amacıyla, çocuğa verilen eğitim ve terbiye ile ilgili hizmetlerin önemi yadsınamaz derecede büyüktür

Amaç
Ülkemizde normal, özel gereksinimli, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini sağlayacak, yüksek donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimcisi yetiştirmek; gelişimi değerlendirmeye yönelik araç geliştirmek; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara (gereksinimleri doğrultusunda) danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunmak; çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak projeler geliştirmek, üretmek ve bu projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırmaktır.

Hedef
Çağdaş eğitim ve gelişimsel bilgi düzeyi ile aile, çocuk ve eğitimcilere önder olabilecek, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, yaratıcı, etkili iletişim kurabilen meslek elemanları yetiştirmek aile, çocuk ve profesyonellere yapılan eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmeti ile de ulusal ve uluslararası düzeyde topluma önder kurumlardan biri olmak; kendi kültürünü koruyan ve evrensel değerlere sahip, nitelikli bireylerin yer aldığı bir toplumun oluşumuna katkıda bulunmak, ayrıca; bilimsellik objektiflik, dürüstlük ve şeffaflık, yaratıcılık, esneklik, çağdaş yaklaşımlara açıklık, toplumsal gerçeklere duyarlılık anlayışıyla birlikte; öncü olma, uzlaşma ve hoşgörü, takım ve sorumluluk bilinci, iş birliği, idealist olmak, eğitimde süreklilik anlayışıyla çalışmaktır.

Öğretim Programı