Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Akademik Personel
Ünvan, Adı - Soyadı Programı Telefon / E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Enver YOLCU Yüksekokul Müdürü 0 (286) 218 00 18 - 30086
enveryolcugmail.com
Öğr. Gör. Cumhur ERDÖNMEZ Büro Yön. ve Yön. Asist. 0 (286) 218 00 18 - 30054
cerdonmezcomu.edu.tr
Öğr. Gör. Dilek KEKEÇ MORKOÇ Büro Yön. ve Yön. Asist. 0 (286) 218 00 18 - 30053
dkmorkoccomu.edu.tr
Öğr. Gör. Hatice GÜRER ÖĞÜTCÜ Büro Yön. ve Yön. Asist. 0 (286) 218 00 18 - 30049
h.gurercomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Sarı Çocuk Gelişimi 0 (286) 218 00 18 - 30042
burcusari87gmail.com
Öğr. Gör. Sema GÜZEY KANDEMİR     Çocuk Gelişimi 0 (286) 218 00 18 - 30066
smkandemirgmail.com
Öğr. Gör. Cihan YILDIZ CANPOLAT Çocuk Gelişimi 0 (286) 218 00 18 - 30063
cihanycanpolatcomu.edu.tr
Öğr. Gör. Emine Merve USLU Çocuk Gelişimi 0 (286) 218 00 18 - 30069
merveuslucomu.edu.tr
Öğr. Gör. Yeşim MONUS Finans Bankacılık ve Sigortacılık 0 (286) 218 00 18 - 30057
yesimmonuscomu.edu.tr
Öğr. Gör. Meral AÇIKGÖZ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 0 (286) 218 00 18 - 30068
meralacikgozcomu.edu.tr 
Öğr. Gör. Onur BAYRAM Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 0 (286) 218 00 18 - 30043
obayram59gmail.com
Öğr. Gör. Mehmet EŞLİ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 0 (286) 218 00 18 - 30047
mehmeteslicomu.edu.tr
Öğr. Gör. Derya KILIÇ SARIKAYA Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 0 (286) 218 00 18 - 30046
deryakilic79gmail.com
Öğr. Gör. Seçil DÜZTEPE Halkla İlişk. ve Tanıtım 0 (286) 218 00 18 - 30064
sduztepecomu.edu.tr
Doç. Dr. Sena ERDEN AYHÜN  İşletme Yönetimi 0 (286) 218 00 18 - 30052
senaerdencomu.edu.tr
Öğr. Gör. Mutlu BATTALOĞLU İşletme Yönetimi 0 (286) 218 00 18 - 30065
mutlucomu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Mesut KASAP İşletme Yönetimi 0 (286) 218 00 18 - 30058
mesutkasapcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN Muhasebe ve Vergi Uyg. 0 (286) 218 00 18 - 30061
ayseatilgansaridogangmail.com
Öğr. Gör. Ayhan SARIYILDIZ Muhasebe ve Vergi Uyg. 0 (286) 218 00 18 - 30067
asariyildizcomu.edu.tr
Öğr. Gör. Dilek ŞAHİN Muhasebe ve Vergi Uyg. 0 (286) 218 00 18 - 30070
d.sahincomu.edu.tr
Öğr. Gör. Fisun ÜNAL ÖZTÜRK Muhasebe ve Vergi Uyg. (13/b-4)   0 (286) 218 00 18 - 30062
funalcomu.edu.tr
Öğr. Gör. Durgut ERDİM Yerel Yönetimler (13/b-4) 0 (286) 218 00 18 - 30051
terdimcomu.edu.tr
Öğr. Gör. Burak BALIK Yerel Yönetimler 0 (286) 218 00 18 - 30050
burakbcomu.edu.tr