Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

resim126185

 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Program Hakkında
  • Bilimsellik, evrensellik
  • Çift taraflılık
  • Şeffaflık
  • Esneklik
  • Süreklilik
  • Çalışkanlık, çağdaşlık
  • Mesleğin temel değerlerini ve meslek ahlakını gözetmek
  • Akademik etik ilkeleri gözetmek
  • Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak
  • Doğru ve ilkeli Halkla İlişkiler ve Tanıtım eğitimi
Amaç
Halkla ilişkiler alanında donanımlı, işletmelerin iletişim faaliyetlerini yürütebilecek bir düzeyde iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık teorik bilgileri yanında uygulama tecrübesi kazanmış, öncü ve fark yaratan bireyler yetiştirmektir.

Hedef
Halkla ilişkiler alanında alternatif perspektifler geliştirmeyi, Türkiye'de üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren meslek yüksekokulları arasında sürekli olarak ön sıralarda yer alarak belli bir tanınmışlık düzeyini yakalamayı hedefleyen,mezun olan öğrencilerinin, kazandıkları teknik beceri ve yönetim ve iletişim alanındaki teorik ve pratik altyapıyla bu alanda yeni bir anlayışın öncüsü olacağı ve bu şekilde ''geleceğe iz bırakacağı'' bir program olmaktır.

Öğretim Programı