Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

resim408630

 
İşletme Yönetimi Programı

İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı

Program Hakkında

İşletme yönetimi programı öğrncilerine kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları veya girişimcilik alanlarında iş fısatları sunan, nitelikli ara elemanı yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yükseköğretim programıdır.

Amaç
Mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği standartlarda bilgi ve beceriye sahip, çağdaş, dinamik, sorumluluk sahibi, nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.

Hedef
İş dünyasının gereksinim duyduğu standartlarda bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslararası platformda tercih edilen, üniversite-sanayi işbirliğini başarıyla yürüten öncü bir eğitim kurumu olmak

Öğretim Programı

Yerel Yönetimler Programı

Program Hakkında

Yerel Yönetimler programı; Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi yerel yönetim kuruluşları ve çeşitli merkezi yönetim kuruluşlarının ilgili birimlerine ara ve orta düzeyde yönetici yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim faaliyeti yürütmektedir. Program, ülke genelinde yerel ve bölgesel nitelikteki birçok hizmetin yürütülmesini sağlayan ve önemi gün geçtikçe artan yerel yönetim kuruluşlarının yetişmiş ve nitelikli işgücü gereksinimini karşılayabilmek için; yerel yönetimlere ve hizmetlerine ilişkin projeler üreten, araştırmacı, modern yönetim tekniklerini uygulayabilme özelliklerine sahip eleman yetiştirmeyi hedefler. Ayrıca bu program; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaclar. Siyaset, ekonomi, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve kamu sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak, yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek alt ve orta düzey yönetici adaylarının yetiştirilmesi programın başlıca hedefleridir.

Amaç
Sürekli değişen ve gelişen öğrenme çerçevesi içinde öğrencilerin tek tek kendi potansiyellerine ulaşmalarını sağlayarak ve toplumsal birikim ve değerlerimiz ile dünyadaki gelişmeleri gözönüne alarak, toplumumuzun yerel yönetim düşüncesi ve uygulamaları ile ilgili sorunlarını çözecek uzmanlar yetiştirmektir

Hedef
Türkiye'de kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitilmiş nitelikli insan gücünü; beklenen bilgi ve becerilerle donatılmış olarak yetiştiren; model alınacak ve önder eğitim kurumlarından olmak ve ilk aşamada adının ülke çapında tanınmasını hedeflemek

Öğretim Programı