Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

resim887881


 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Uzaktan Eğitim Programı

Program Hakkında 
Bu programda hedefimiz, gelişen teknolojiyi takip eden ve teori ile pratiği birleştirebilen, özgüvene sahip yönetici sekreteri yetiştirmektir. Programda sekreterlik eğitiminde önemli yer tutan bilgisayar ve büro araçlarını kullanma becerisi kurulmuş olan laboratuarlarımızda verilmekle birlikte programda, yönetici sekreterliği, sekreterlik bilgisi, işletme, zaman ve stres yönetimi, yönetim ve organizasyon, mesleki yazışmalar vb. derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz programda yoğun sekreterlik eğitimi yanında ileri seviyede bilgisayar eğitimi ile desteklenmektedir. Bu amaçla kurulan bilgisayar laboratuarımızda her öğrencimize bir bilgisayar düşmekte ve programımızdan mezun olacak sekreter ve yönetici sekreteri adayları, sektörün ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip birer kalifiye yönetici sekreteri olarak mezun olmaktadır.

Amaç
Konusu ile ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef 
İşletme yönetimi, hukuk, ön muhasebe, ekonomi ve büro yönetimi teknikleri konusunda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen ve çözüm önerileri geliştirebilen, mesleki plan ve proje, rapor ve iş yazışmalarını gerçekleştiren bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, diksiyonu düzgün, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip büro elemanları yetiştirmektir.

Öğretim Programı