Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Vizyon Misyon
Misyonumuz

Mesleki eğitimde uygulayacağı çağdaş eğitim ve araştırma stratejileriyle ulusal ve bölgesel alanda gereksinim duyulan insan kaynakları ihtiyacını karşılayan, üniversite-sanayi işbirliğini başarıyla yürüten, etik değerlere önem veren, araştırıcı, sorgulayıcı ve bilimsel bakış açısına sahip nitelikli elemanlar yetiştirmek
     
Vizyonumuz

Evrensel değerler ışığında uygulayacağı kalite politikalarıyla marka değeri yüksek, ulusal ve uluslararası platformlarda öncelikli olarak tercih edilen bir eğitim kurumu olmak.

 

Değerlerimiz;

Bilimsellik,

Akılcılık,

Araştırıcılık,

Üretkenlik,

Eğitim ve çevre bilinci,

Etik değerlere önem,

Örgütsel Bağlılık,

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı,

Kurumsallaşma,

Öğrenci Odaklılık,

İşbirliği,

Yenilikçilik