Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Hakkımızda
Genel Tanıtım

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak amacımız, Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında aldığımız destek ile yetişmiş, deneyimli öğretim elemanı kadrosu,planlı ve kararlı yönetim anlayışı, modern teknolojilerle donatılmış laboratuarları, geliştirilmiş müfredat programları ile uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş, becerikli ara elemanı (Tekniker, Meslek Elemanı) yetiştirerek ülkemizin hizmetine sunmak ve hizmet ve proje üreten bir yüksekokul olmaktır.

Misyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun misyonu; öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitilmiş, nitelikli insan gücünü, günün koşullarına uygun bilgi ve becerilerle donatarak, farkındalık düzeyi yüksek, özgüveni ve sorumluluk bilinci gelişmiş, girişimci, çevresine duyarlı, yetkin işletme yöneticileri, turizm ve otel işletmecileri, halkla ilişkiler elemanları, dış ticaret elemanları elemanları yetiştirmektir.
     
Vizyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun vizyonu; Türkiye'de kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitilmiş nitelikli insan gücünü; çağdaş uygarlık bilincinde ve Türk kültürünü özümsemiş, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış olarak yetiştiren; model ve hiza alınacak önder eğitim kurumlarından biri olmak ve ilk aşamada adının Türkiye çapında tanınmasını hedeflemektir.