Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kayıtta İstenen Evraklar

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Diplomanın aslı ile birlikte fotokopisi getirildiği taktirde fotokopisi kayıt görevlilerince onaylanarak alınır ve diploma teslim edilir).
2. 2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).
3. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
4. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
5. Öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (herhangi bir Ziraat Bankası Şubesine TC Kimlik Numarası söylenerek yatırılabilir). Harç Ücretleri 
6. Kimlik fotokopisi.
7. 1994 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair yazı (askerlik şubelerinden alınacak).
8. Ön Kayıt Formu çıktısı.

Kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine kesin kayıt için ayrılan günler arasında eksiksiz olarak teslim ediniz. Belgeleriniz birim yetkililerince kontrol edilip onaylanarak işlem tamamlanır. Onay verilmeyen kayıtlar geçersizdir. Belirtilen tarihler arasında kayıt için gerekli belgeleri ilgili birime ulaştırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.

Ön Kayıt İşlemleri (Kayda gelmeden önce yapılacak işlemler)
Ön kayıt bilgi formu (http://obs.comu.edu.tr:90/preregistration/checkstudent) adresinden doldurulacak ve çıktısı alınıp kayda gelinecektir).

- Sorularınız için 0 (286) 218 05 70 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

HARÇ ÜCRETLERİ:

Katkı payları ve öğrenim ücretleri

Kayıtla İlgili Önemli Notlar (ÖSYS kılavuzundan alınmıştır)
1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
5. Yükseköğretim Kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
6. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Harç ücretlerini Ziraat Bankasından Öğrenci Numarası ile ve ya ATM'den ilgili bölümden okul seçilerek yatırabilirsiniz.