Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ders Programları ve Ders İçerikleri

Uzaktan Eğitim Açılan Bölümlerimiz

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde, İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim yapan üç program (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi Programı) açılmıştır.

İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı

Program Hakkında

İşletme yönetimi programı öğrncilerine kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları veya girişimcilik alanlarında iş fısatları sunan, nitelikli ara elemanı yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yükseköğretim programıdır.

Amaç
Mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği standartlarda bilgi ve beceriye sahip, çağdaş, dinamik, sorumluluk sahibi, nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.

Hedef
İş dünyasının gereksinim duyduğu standartlarda bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslararası platformda tercih edilen, üniversite-sanayi işbirliğini başarıyla yürüten öncü bir eğitim kurumu olmak

Ders İçerikleri

Öğretim Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Eğitim Programı

Program Hakkında

Yüksekokulumuz Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı; muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Amaç
Bu program, bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip kalifiye meslek eleman yetiştirmeği görev edinmiştir.

Hedef
Muhasebe Meslek elemanın gerektirdiği yüksek standartlara sahip, çağdaş, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı, iş dünyasının tercih ettiği nitelikli elemanlar yetiştiren ve mensubu olmaktan gurur duyulan, hür ve bilimsel düşünceye sahip mezunlar yetiştiren bir program olmak.

Ders İçerikleri

Öğretim Programı


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Uzaktan Eğitim Programı

Program Hakkında
Bu programda hedefimiz, gelişen teknolojiyi takip eden ve teori ile pratiği birleştirebilen, özgüvene sahip yönetici sekreteri yetiştirmektir. Programda sekreterlik eğitiminde önemli yer tutan bilgisayar ve büro araçlarını kullanma becerisi kurulmuş olan laboratuarlarımızda verilmekle birlikte programda, yönetici sekreterliği, sekreterlik bilgisi, işletme, zaman ve stres yönetimi, yönetim ve organizasyon, mesleki yazışmalar vb. derslerden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz programda yoğun sekreterlik eğitimi yanında ileri seviyede bilgisayar eğitimi ile desteklenmektedir. Bu amaçla kurulan bilgisayar laboratuarımızda her öğrencimize bir bilgisayar düşmekte ve programımızdan mezun olacak sekreter ve yönetici sekreteri adayları, sektörün ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip birer kalifiye yönetici sekreteri olarak mezun olmaktadır.

Amaç
Konusu ile ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef
İşletme yönetimi, hukuk, ön muhasebe, ekonomi ve büro yönetimi teknikleri konusunda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen ve çözüm önerileri geliştirebilen, mesleki plan ve proje, rapor ve iş yazışmalarını gerçekleştiren bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, diksiyonu düzgün, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip büro elemanları yetiştirmektir.

Ders İçerikleri

Öğretim Programı için  tıklayınız...   
 

Ekler

Uzaktan Eğitim Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğretim Planı.pdf
Uzaktan Eğitim İşletme Yönmetimi Programı Öğretim Programı.pdf
Uzaktan Eğitim Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğretim Planı.pdf