Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

 

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı

Program Tanımı

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programında amaç, fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilere ileriki iş yaşamlarında kendilerine yardımcı olacak mesleki bilgileri, deneylerle zenginleştirip sunmaktır.

Hedef

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı; bilimsel yöntemler ışığında Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık hizmetlerini gerçekleştirecek nitelikli, iyi yetişmiş, etik değerlere sahip,
fotoğraf ve kamera tekniği alanlarında çalışacak yeni teknolojilere ve güncel
gelişmelere hâkim teknik elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğretim Programı